تبلیغات
سارا دخترک تنها - زندگی چیست ؟


سارا دخترک تنها

ما ادمها همیشه توی ظاهر همدیگه رو دوست دارم اما ای كاش واقعا اینطور بود همه فقط ادعا میكنیم اما امان از روزی كه وقت اجرای ادعاها

Life is happiness
زندگی شادی است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is joy
زندگی لذت است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is love
زندگی عشق است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is unity
زندگی وحدت است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is care
زندگی مراقبت است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is faith
زندگی اعتقاد است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is freedom
زندگی آزادی است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is peace
زندگی آرامش است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is creation
زندگی خلقت است


پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.comLife is fantasy
زندگی خیال است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is art
زندگی هنر است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is a dream
زندگی یک رویاست

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is a fairy tale
زندگی یک افسانه است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is a mystery
زندگی یک راز است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is knowledge
زندگی دانستن است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is delight
زندگی شوق است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is rest
زندگی آسایش است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is splendour
زندگی باشکوه است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is nature
زندگی گوهر است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is elegance
زندگی لطافت است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Life is Feelings
زندگی احساس است

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com


Isn't it
آیا چنین نیست؟

پرشین آنلاین برترین گروه اینترنتی ایرانیان | www.Persian-Group.com

زندگی زیباست ...


نوشته شده در چهارشنبه 4 فروردین 1389 ساعت 03:11 ب.ظ توسط سارا دخترک تنها نظرات | |


پیچك دات نت قالب جدید وبلاگ